Інститут
Наш досвід
Про нас пишуть/говорять
Консалтинг
ОСББ
Публічно-приватне партнерство
Тренінги та семінари
Послуги з підбору персоналу
Вакансії
Закупівля послуг
Стара версія сайту

[1094522]

Association of Ukrainian Cities - all-Ukrainian union of local self-government bodies - unites about 400 towns and cities.
Інформаційний портал ТЕПЛИЙ ДІМ - TEPLYDIM Information Portal
Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго

AEA

Реформа міського теплозабезпечення

 

Фахівці ІМР та Нацкомісії обговорили питання щодо організації і ведення бухгалтерського обліку за видами ліцензованої діяльності окремо від інших видів діяльності в сфері теплопостачання

Київ, 10 вересня 2015 р. - Консультанти Інституту місцевого розвитку, в рамках реалізації Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (МЕР), з метою надання допомоги Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) провели семінар "Організація і ведення бухгалтерського обліку за видами ліцензованої діяльності окремо від інших видів діяльності в сфері теплопостачання" для фахівців Департаменту з питань регулювання відносин у сфері теплопостачання.

Програму семінаре було побудовано по наступних питаннях:

 1. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку за видами ліцензованої діяльності окремо від інших видів діяльності ліцензіатів у сфері теплопостачання в світлі чинного законодавства.
 2. Взаємозв’язок і вплив організації бухгалтерського обліку на процеси формування тарифів та складання регуляторної звітності ліцензіатами у сфері теплопостачання.
 3. Створення єдиних методичних підходів до ведення бухгалтерського обліку за ліцензованими і неліцензованими видами діяльності з урахуванням галузевих особливостей діяльності ліцензіатів у сфері теплопостачання. Особливості формування облікової політики ліцензіатів у сфері теплопостачання.
 4. Презентація і обговорення положень проекту «Методичних рекомендацій з обліку доходів, витрат, фінансових результатів і активів суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».
 5. Методичні засади обліку за ліцензованими видами діяльності з врахуванням галузевих особливостей діяльності ліцензіатів у сфері теплопостачання: активів, зобов’язань; витрат, доходів і фінансових результатів.
 6. Пропозиції щодо формування Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку вертикально інтегрованими підприємствами теплопостачання.
 7. Обговорення окремих положень Порядку формування тарифів, що впливають на систему обліку і звітності ліцензіатів у сфері теплопостачання.
 8. Методологія відображення витрат на придбання теплової енергії у інших суб’єктів господарювання та витрат на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання.
 9. Проблемні питання баз розподілу загальновиробничих, адміністративних та інших витрат між видами діяльності та їх вплив на облік і показники регуляторної звітності.
 10. Проблемні аспекти обліку інвестиційних програм, амортизації та витрат на ремонти основних засобів ліцензіатів в сфері теплопостачання та їх зв’язок з регуляторною звітністю.
 11. Аналіз звітності, що подається ліцензіатами у сфері теплопостачання до НКРЕКП згідно із Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 р. №202 за ліцензованими видами діяльності на предмет зіставлення її показників з даними бухгалтерського обліку та можливості їх заповнення на підставі первинних бухгалтерських документів.
 12. Обговорення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань обліку активів, капіталу, зобов’язань та формування витрат, доходів і фінансових результатів за ліцензованими видами діяльності з теплопостачання.

В ході семінару на прохання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання були детально обговорені питання амортизації та витрат на ремонти відповідно до вимог ПКМУ №869, Податкового кодексу України та податкового обліку. Також було розглянуто взаємозв’язок і вплив організації бухгалтерського обліку на процеси формування тарифів та складання регуляторної звітності ліцензіатами у сфері теплопостачання. З цією метою було презентовано результати тестування проектів форм звітності, над якими ІМР працює спільно з НКРЕКП.  

Повернутись догори