Інститут
Наш досвід
Про нас пишуть/говорять
Консалтинг
ОСББ
Публічно-приватне партнерство
Тренінги та семінари
Послуги з підбору персоналу
Вакансії
Закупівля послуг
Стара версія сайту

[1157596]

Association of Ukrainian Cities - all-Ukrainian union of local self-government bodies - unites about 400 towns and cities.
Інформаційний портал ТЕПЛИЙ ДІМ - TEPLYDIM Information Portal
Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго

AEA

Реформа міського теплозабезпечення

 

 

Енергоефективні школи. Третя хвиля (2014-2015 рр.)

Фінансування: ДТЕК

Головна мета Проекту "Енергоефективні школи. Третя хвиля" полягає у вихованні свідомого та відповідального майбутнього споживача енергоресурсів, який розуміє проблеми енергопостачальних підприємств та підтримує їх своїми діями: зберігає і раціонально використовує енергетичні ресурси та своєчасно сплачує за отримані послуги. Завданнями Проекту є виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки та стилю життя, актуалізації проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля.

Проект "Енергоефективні школи. Третя хвиля" має на меті забезпечити сталість результатів, досягнутих під час другої хвилі Проекту "Енергоефективні школи", який упроваджувався в період із вересня 2013 р. по серпень 2014 р. На другому етапі у проекті взяли участь 55 шкіл із Києва, Дніпропетровська та 18 міст діяльності компанії ДТЕК (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Вінницька, Львівська, Івано-Франківська області). Перший етап (хвиля) проекту відбувся для 11 пілотних шкіл у м. Києві у 2012-2013 навчальному році.

За результатами реалізації перших двох хвиль Проекту чітко постала необхідність подальшого впровадження курсу в школах для вироблення в учнів та членів їхніх родин навичок енергоефективної поведінки, економного та раціонального використання енергоресурсів з метою досягнення Україною енергонезалежності та зменшення шкідливого впливу на довкілля.

Про ефективність Проекту "Енергоефективні школи" свідчать і результати дослідження, яке вже другий рік проводять фахівці ВБО "ІМР", зокрема понад 90-95% опитаних учнів та батьків відмічають зміну звичок використання ресурсів на більш енергоощадні.

Концепція реалізації Проекту "Енергоефективні школи. Третя хвиля" спрямована на удосконалення організаційних, методичних, комунікаційних підходів, адаптацію навчальних та навчально-методичних матеріалів з метою створення факультативного навчального курсу "Енергоефективність" і співпраці з Міністерством освіти і науки України для внесення курсу до переліку рекомендованих для загальноосвітніх навчальних закладів. Інноваційні підходи, які будуть розроблені в рамках Проекту, передбачається апробувати у школах міста Києва. Ці ЗНЗ стануть випробувальним майданчиком для перевірки доцільності та ефективності нових ініціатив, які передбачено впровадити під час 3-ї хвилі. Частина заходів, що пропонуються в рамках 3-ї хвилі, будуть реалізовані і для шкіл із інших міст присутності компанії ДТЕК.

У змагальному аспекті всі пілотні міста поділяються на 4 групи. Таким чином, між собою змагаються 50 учасників третьої хвилі проекту.

Для ефективного виконання проекту сформовано такі групи учасників проекту:

Загальна кількість ЗНЗ, охоплених проектом: 50.

У рамках конкурсу на зменшення споживання електроенергії (орієтовний термін проведення: листопад 2014 р. – лютий 2015 р., підведення підсумків:березень – квітень 2015 р.) між собою змагаються додатково 100 шкіл м. Києва. Таким чином, Проект повністю або окремими елементами впроваджується у 150 школах міст присутності компанії ДТЕК. 

Засадничі документи із впровадження Проекту ДТЕК "Енергоефективні школи. Третя хвиля"

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ ПРОЕКТУ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ" 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Повернутись догори