Інститут
Наш досвід
Про нас пишуть/говорять
Консалтинг
ОСББ
Публічно-приватне партнерство
Тренінги та семінари
Послуги з підбору персоналу
Вакансії
Закупівля послуг
Стара версія сайту

[1156652]

Association of Ukrainian Cities - all-Ukrainian union of local self-government bodies - unites about 400 towns and cities.
Інформаційний портал ТЕПЛИЙ ДІМ - TEPLYDIM Information Portal
Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго

AEA

Реформа міського теплозабезпечення

Аналітичні матеріали, статті

 

Україна: запит на ефективне управління в секторі водопостачання (Світовий банк, 2013 р.)

Ситуація щодо забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні: результати пілотного проекту з самооцінки (Джерело: ВЕГО "МАМА-86" липень 2013 р.)

  Виробництво теплової енергії із біомаси: Аналіз законодавства, регуляторних аспектів і податкової політики та рекомендації щодо необхідних змін у чинному законодавстві (підготовлено ІМР в рамках виконання Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород", травень 2014 р.)

Що очікувати від регіоналізації централізованого водопостачання та водовідведення на базі обласного підприємства (А.В.Бабак, Збірка доповідей, Міжнародний конгрес ЕТЕВК-2013, Ялта, 2013 р.)

Практичний посібник "Сільське питне водопостачання в Україні" (2009)

  Дослідження, розробка рекомендацій та алгоритму дій суб’єктів господарювання, які мають намір реалізувати проекти з виробництва теплової та електричної енергії (з використанням "зеленого" тарифу) з біомаси (підготовлено ІМР в рамках виконання Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород", лютий 2014 р.)

Підсумковий звіт "Про доцільність регіоналізації централізованого водопостачання та водовідведення Черкаської області" (2011)

Звіт "Огляд стану секторів міського господарства в Україні та пропозиції щодо вдосконалення законодавства і регуляторної бази" (2010)

  Перелік законів та нормативних документів з питань виробництва теплової енергії із відновлювальних джерел енергії та з альтернативних видів палива (підготовлено ІМР в рамках виконання Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород", жовтень 2013 р.)

Оцінка стану децентралізації та надання послуг у секторі водопостачання в окремих регіонах України (2009)

Оценка регуляторной и институциональной структуры водоснабжения сел в Крыму (2007)

  Про "ефективність" заходів зі скорочення подачі споживачам гарячої води із централізованих систем теплопостачання (А.Г. Колієнко, професор, к.т.н., вересень 2014)
План вдосконалення діяльності Комунального підприємства "Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (2008)   Потенціал відновлювальних джерел енергії. Законодавчі і нормативні обмеження їх впровадження (презентація, А.Г. Колієнко, професор, к.т.н., 2013)

Звіт про аналіз вигід та витрат Проекту "Підвищення ефективності водопостачання міста Алчевська" (2008)

  Звіт "Огляд стану секторів міського господарства в Україні та пропозиції щодо вдосконалення законодавства і регуляторної бази" (2010)
Обоснование технико-экономической целесообраз- ности проекта. Модернизация КОС в г. Коростене (2007)   Огляд джерел фінансування інвестиційних проектів у сфері теплопостачання та можливості їх застосування в рамках проекту "Реформа міського теплозабезпечення" - частина І (2009)
Исследование технико-экономической целесообраз- ности. Модернизация очистных сооружений в г. Краматорске (2007)   Отчет по Стратегии обеспечения населения г. Харькова экономически доступными услугами отопления и горячего водоснабжения (2009)
    Звіт за результатами обстеження споживачів послуг теплопостачання у місті Алчевську (2009)
    Звіт про потенціал енергозбереження у житлових будинках, м. Алчевськ (2009)
    Звіт про поточний стан: теплопостачання на енергоефективність у житловому секторі м. Алчевськ (2009)
    Отчет о проведении опроса потребителей услуг теплоснабжения в г. Харьков (2008)
    Отчет о потенциале энергосбережения в жилищном фонде г. Харькова (2008)

 

 

     

Доступное теплоснабжение: Отчет о текущем положении, г. Харьков (2008)

       
Ціноутворення (ВВ)
  Ціноутворення (ТЕ)
 
Рекомендації щодо подання виробниками/ виконавцями послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, теплової енергії та послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води розрахунків тарифів на розгляд уповноваженому встановлювати тарифи органу (2007)

Методичні рекомендації щодо включення витрат із здійснення капітальних вкладень в тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та обґрунтування суми цих витрат для цілей ціноутворення (2007)
 
 

Аналіз законодавства України щодо ціноутворення в сфері теплопостачання за договорами, які реалізуються в рамках публічно-приватного партнерства (2009)

Ціноутворення в сфері централізованого теплопостачання: досвід міст України (2009)

Актуальні проблеми формування та встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (2009)

Рекомендації щодо подання виробниками/ виконавцями послуг з централізованого водопоста- чання і водовідведення, теплової енергії та послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води розрахунків тарифів на розгляд уповноваженому встановлювати тарифи органу (2007)

Методичні рекомендації щодо включення витрат із здійснення капітальних вкладень в тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та обґрунтування суми цих витрат для цілей ціноутворення (2007)

 
     

Збірник законодавчих актів "Надання соціальної допомоги населенню в Україні" (2010)

Збірник законодавчих актів "Надання соціальної допомоги населенню в Україні" (2007)

 

Створення Фонду фінансування енергоефективних заходів за принципом "револьверного фонду" на базі Асоціації ОСББ: концепція створення Фонду; положення про Фонд (2016)

Огляд інструментів та практик фінансування заходів енергоефективності в житлових будівлях в Україні (2014)

Звіт за результатами дослідження думок влаcників індивідуальних будинків щодо доцільності відкриття кредитної лінії ЄБРР для фінансування підвищення енергоефективності будинків котеджного типу (2013)

 
Аналіз чинного законодавства щодо діяльності об‘єднань співвласників багатоквартирного будинку та законодавчих ініціатив щодо його вдосконалення (2009)  

Енергоефективність на муніципальному рівні: оцінка ринку в обраних містах України (2010)

 
Аналіз законодавства України щодо ціноутворення в сфері теплопостачання за договорами, які реалізуються в рамках публічно-приватного партнерства (2009)  

Предложение о схеме ЭСКО в Украине (2009)

Звіт про потенціал енергозбереження у житлових будинках, м. Алчевськ (2009)

 
Збірник нормативно-правових актів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (2009)
 

Звіт про поточний стан: теплопостачання на енергоефективність у житловому секторі м. Алчевськ (2009)

 
Аналіз правового регулювання захисту споживачів житлово-комунальних послуг та їх соціального захисту (2009)  

Отчет о потенциале энергосбережения в жилищном фонде г. Харькова (2008)

 
Шляхи вдосконалення нормативно-правового та регуляторного забезпечення діяльності підприємств, що надають послуги централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (Аналітичний огляд, 2007)   Оцінка потенціалу енергозбереження підприємств водо-, тепло постачання і водовідведення (2007)

Досвід впровадження енергоощадних проектів підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення (2007)
 
       


     
Постанова КМУ №409: нові соціальні нормативи та зміни для підвищення адресності та ефективності системи соціального захисту (А. Левицький в рамках Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", листопад 2014 р.)  

 

Енергетичний потенціал джерел чистої енергії Херсонської області (підготовлено ІМР в рамках Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", травень 2016р.)

Енергетичний потенціал джерел чистої енергії Волині (підготовлено ІМР в рамках Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", квітень 2016р.)

 

Інформаційний дайджест "Нові можливості для інвестицій" (підготовлено ІМР в рамках Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні": випуск №1; випуск №2

Актуальні питання обліку природного газу у житлових будинках (А.Г. Колієнко, ст. консультант з технічних питань, інженер, к.т.н., професор), березень 2016 р.

Нові нормативи споживання природного газу для населення: як зменшення вартості газу для населення призводить до скорочення видатків бюджету на оплату природного газу (А. Левицький в рамках Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", листопад 2014 р.)

Технічні аспекти впровадження Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород" (А. Колієнко в рамках Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород", 2014 р.)

Екологічні аспекти використання місцевих альтернативних джерел енергії (О. Чернікова в рамках Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород", 2014 р.)

   

Дослідження становлення і розвитку національної системи державного регулювання ціноутворення суб’єктів природних монополій та суміжних до них ринків інфраструктурних галузей житлово-комунальної сфери (А.В.Бабак, Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст" №113, м. Харків, 2014)

Реформування з користю для споживача або що враховувати при виборі моделі управління житлом (презентація А.Бабак, 2013)

Проект "Енергоефективні школи" - внесок у формування енергоефективного покоління (Інформаційно-аналітичне видання для фахівців "ЖКГ" №5 (58) червень 2013)

Стратегія кардинальних змін у ЖКГ (журнал "Житлово-комунальне господарство України" №7(40) вересень 2011)
 
       

 

Повернутись догори