Інститут
Наш досвід
Про нас пишуть/говорять
Консалтинг
ОСББ
Публічно-приватне партнерство
Тренінги та семінари
Послуги з підбору персоналу
Вакансії
Закупівля послуг
Стара версія сайту

[1156639]

Association of Ukrainian Cities - all-Ukrainian union of local self-government bodies - unites about 400 towns and cities.
Інформаційний портал ТЕПЛИЙ ДІМ - TEPLYDIM Information Portal
Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго

AEA

Реформа міського теплозабезпечення


Технічні аспекти роботи систем водопостачання та водовідведення

 • проведення інструментальних вимірювань в системах централізованого водопостачання та водовідведення
 • оцінка технічного стану систем водопостачання та водовідведення
 • проведення енергоаудиту водопровідно-каналізаційних підприємств та розрахунок водного балансу
 • проведення перевірки ефективності роботи насосного обладнання
 • розробка комп’ютерно-гідравлічних моделей систем водопостачання
 • консультування з питань ефективності енергоспоживання в системах водопостачання та водовідведення
 • консультування щодо впровадження енергоощадних проектів
 • оцінка водоспоживання в житловому секторі, визначення комерційних втрат
 • консультування з питань скорочення витрат та втрат води в системах водопостачання
 • підготовка техніко-економічних обґрунтувань проектів
 • вибір та оцінка проектів капітальних інвестицій.

Фінансове управління та ціноутворення

 • консультування з актуальних питань формування та встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення,
 • надання експертних висновків (проведення експертизи тарифів) щодо розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання та, водовідведення,
 • підготовка техніко-економічних розрахунків, законодавчих довідок та інших видів обґрунтувань з проблемних питань формування та встановлення тарифів на послуги
 • консультування громадськості, органів місцевого самоврядування (ради, виконкому) з питань ціноутворення;
 • розрахунок тарифів із застосуванням електронної Моделі розрахунку тарифів
 • автоматизація процесу формування річних планів виробництва і надання послуг (виробничої програми) підприємств, що надають комунальні послуги, із застосуванням Моделі формування виробничої програми (програмного продукту)
 • підготовка нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування з питань регулювання тарифів та нарахування плати за послуги (застосування тарифів, коригування тарифів, здійснення перерахунків тощо)
 • складання фінансового плану підприємства на середньо- та довгострокову перспективу для складання бізнес-планів інвестиційних проектів, стратегічних планів та вибору оптимального сценарію фінансування стратегічних заходів із застосуванням Моделі фінансового планування (програмного продукту)
 • оцінка впливу реалізації програм капітальних інвестицій на фінансовий стан підприємств та динаміку тарифів
 • консультування з питань вибору джерел фінансування інвестиційних проектів, сприяння у залученні інвесторів в сферу ЖКГ

Бухгалтерський облік та оподаткування

 • консультування та підготовка рекомендацій з вдосконалення організації і методики бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування діяльності
 • експертна оцінка стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та застосування національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку і методів обліку
 • методичний супровід при формуванні облікової політики суб’єктів господарювання та практична допомога в розробці наказу про облікову політику підприємства
 • консультаційний супровід транзакцій і консультування з питань фінансового управління
 • надання допомоги органам місцевого самоврядування у запровадженні оптимальних процедур обліку комунального майна і бюджетних коштів та контролю за їх раціональним їх використанням
 • розробка методичних матеріалів щодо особливостей бухгалтерського обліку і оподаткування діяльності суб’єктів природних монополій
 • підготовка методичних розробок та проектів розпорядчих документів з питань використання комунального майна у сфері ЖКГ на замовлення органів місцевого самоврядування
 • проведення ініціативних і обов’язкових аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств всіх форм власності і організаційно-правових форм господарювання
 • експертні висновки, розрахунки та обґрунтування нормативної чисельності персоналу підприємств, консультування з формування штату та складання колективного договору
 • індивідуальні консультації бухгалтерам і підприємствам з актуальних питань обліку, звітності та оподаткування

Організаційно-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств

 • аналіз установчих документів комунальних підприємств, організаційно-установчих та організаційно-господарських рішень органів місцевого самоврядування (ОМС)
 • надання юридичних консультацій та розробка проектів нормативних актів щодо поліпшення діяльності комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування у комунальній сфері
 • формування реєстру комунального майна. 

 

Комерційна пропозиція щодо автоматизації розрахунку тарифів

Комерційна пропозиція щодо вирішення інженерно-технічних проблем на об’єктах водопостачання

Повернутись догори