Інститут
Наш досвід
Про нас пишуть/говорять
Консалтинг
ОСББ
Публічно-приватне партнерство
Тренінги та семінари
Послуги з підбору персоналу
Вакансії
Закупівля послуг
Стара версія сайту

[1157593]

Association of Ukrainian Cities - all-Ukrainian union of local self-government bodies - unites about 400 towns and cities.
Інформаційний портал ТЕПЛИЙ ДІМ - TEPLYDIM Information Portal
Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго

AEA

Реформа міського теплозабезпечення

Проекти технічної допомоги

TRAIN-to-NZEB - Будівлі з близьким до нульового споживанням енергії: навчально-консультативні інфомаційні центри (2015-2017 рр.)  
  Проект TRAIN-to-NZEB виконується в Україні ВБО "Інститут місцевого розвитку" з червня 2015 р. за фінансування Європейської Комісії. Мета Проекту - створення мережі навчально-консультаційних інформаційних центрів для проведення тренінгів для висококваліфікованих спеціалістів будівельної галузі та будівельників, улаштування демонстраційних майданчиків для нефахівців та управлінців. надання комплексних консультаційних послуг щодо будівель з близьким до нульового споживанням енергії.  Далі...  
Енергоефективні школи. Третя хвиля (2014-2015 рр.)  
 

Проект "Енергоефективні школи. Третя хвиля" має на меті забезпечити сталість результатів, досягнутих під час другої хвилі Проекту "Енергоефективні школи", який упроваджувався в період із вересня 2013 р. по серпень 2014 р. На другому етапі у проекті взяли участь 55 шкіл із Києва, Дніпропетровська та 18 міст діяльності компанії ДТЕК (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Вінницька, Львівська, Івано-Франківська області). Перший етап (хвиля) проекту відбувся для 11 пілотних шкіл у м. Києві у 2012-2013 навчальному році.Головна мета Проекту полягає у вихованні свідомого та відповідального майбутнього споживача енергоресурсів, який розуміє проблеми енергопостачальних підприємств та підтримує їх своїми діями: зберігає і раціонально використовує енергетичні ресурси та своєчасно сплачує за отримані послуги.
Завданнями Проекту є виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки та стилю життя, актуалізації проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля. Далі...

 
Муніципальна енергетична реформа в Україні (2014-2017 рр.)  
  Основною метою проекту "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (МЕР) є підвищення енергетичної безпеки України. Цілі Проекту: удосконалення енергетичної політики; розвиток енергоефективності; збільшення інвестицій в енергетичний сектор; збільшена енергоефективність кінцевого споживання у комбінації зі збільшеним виробництвом чистої енергії у середніх та великих містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та знизять викиди парникових газів та витрати на енергоносії, а також імпорт енергоносіїв. Проект МЕР зробить свій вагомий внесок у розвиток енергетичних проектів USAID в Україні. Проект МЕР також підтримуватиме діяльність у сфері енергетики для досягнення загальних цілей та завдань енергетичного сектору України, в тому числі інтеграції із енергетичним законодавством ЄС. Крім того, важливим завданням проекту є значне скорочення викидів парникових газів, які є результатом неналежного використання енергетичних ресурсів на місцевому рівні. Проект виконується американською компанією Інтернешнл Рісорсіс Груп та її міжнародними та українськими партнерами, в тому числі ВБО "Інститут місцевого розвитку". Бюджет проекту складає 13.5 млн доларів США та розрахований на 4 роки. Далі...  
Нова генерація (2013 - 2015 рр.)  
  Головною метою Проекту ДТЕК "Нова Генерація" є виховання у молодого покоління лідерських якостей, самостійності та відповідальності, дбайливого ставлення до місця свого проживання; залучення учнівської молоді до колективної діяльності для покращення життя в їхньому будинку, мікрорайоні, місті та країні через технічну, фінансову та юридичну просвіту у сфері житлово-комунального господарства. Виконавець Проекту – Всеукраїнська благодійна організація "Інститут місцевого розвитку", яка має успішний досвід реалізації освітніх проектів із енергоефективності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейського Союзу та компанії ДТЕК у майже 100 загальноосвітніх навчальних закладах України. В рамках Проекту ми пропонуємо впровадити у 12 школах трьох міст Дніпропетровської області (Павлоград, Першотравенськ та Тернівка – по 4 школи у кожному місті) спеціально розроблений для учнів 10-го класу інтерактивний пізнавально-мотиваційний курс "Абетка житлово-комунального управління", в основі якого лежить ділова гра "Розумний будинок". Далі...  
Енергоефективний Вечірній Київ (2013 - 2014 рр.)  
  Головною метою впровадження Проекту "Енергоефективний Вечірній Київ" із організації енергоефективного вуличного освітлення в одному з житлових масивів міста Києва є запровадження енергоефективного підходу в діяльності комунального підприємства, що займається організацією зовнішнього освітлення міста. Супутніми цілями є популяризація серед населення енергоефективного стилю життя та моніторинг і оцінка соціально-економічного ефекту від реалізації проекту, що уможливить з’ясувати актуальність подальшого поширення подібної практики. Проект здійснюється в рамках реалізації Стратегії соціального партнерства компанії ДТЕК. Далі...  
Місцеві альтернативні джерела енергії, м. Миргород (2013 - 2015 рр.)  
 

Основна мета Проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії, м. Миргород" - розробка життєздатних рішень для використання місцевих альтернативних джерел енергії (біомаси) у Миргородському районі Полтавської області у відповідності до ринкових та екологічних вимог. Виконання завдань Проекту - покращення правової та регуляторної бази для реалізації проектів з використанням біомаси у Миргородському районі Полтавської області, створення інфраструктури для збирання, переробки та зберігання біомаси в регіоні, організація виробництва енергії з біомаси у Миргороді, створення умов для виробництва біомаси в рамках державно-приватного партнерства в регіоні, підготовка інвестиційного проекту з виробництва біомаси - дозволить підвищити рівень життя населення, замінити імпортований природний газ енергією із відновлюваних джерел та зменшити шкідливі викиди в атмосферу та вартість використання енергії. В рамках Проекту буде підготовлений та реалізований пілотний проект з виробництва енергії з місцевої біомаси. Далі...

 
Проект "Енергоефективні школи" у ЗНЗ України в рамках Програми соціального партнерства ДТЕК (перша хвиля: 2012 - 2013 рр., друга хвиля: вересень 2013 р. - серпень 2014 р.)  
 

Проект "Енергоефективні школи" реалізовується спеціалістами ВБО "Інститут місцевого розвитку" за фінансової та технічної підтримки ТОВ "ДТЕК". Проект передбачає впровадження факультативного курсу "Основи теплопостачання та теплозбереження" для учнів 6-8 класів, проведення: теплового аудиту в школі та вдома, міжшкільного конкурсу на зменшення споживання електроенергії, конкурсів пропозицій учнів з енергозбереження тощо. У 2012-2013 навчальному році Проект був реалізований в 11 пілотних ЗНЗ м. Києва. У 2013-2014 навчальному році другий етап Проекту впроваджувався в 11 ЗНЗ Києва, 11 ЗНЗ Дніпропетровська та 33 ЗНЗ 20 міст присутності компанії ДТЕК. Далі...

 
     
Освітня програма з енергоефективності для 5 шкіл початкового і середнього рівнів в Черкасах (2012 р.)  
  З вересня по листопад 2012 р. спеціалісти ІМР у партнерстві та за підтримки Черкаської торгово-промислової палати, що є реципієнтом міжнародного проекту ЄС SPINE («SPIN-Енергоефективність та планування міського розвитку»), впроваджували освітню програму з енергоефективності для 5 шкіл початкового та середнього рівнів у Черкасах. Теми і зміст 6 уроків з програми енергоефективності допомогли дітям дізнатися більше про проблеми, пов‘язані з послугами опалення, про методи економії тепла, навчили їх, як проводити базовий енергоаудит і як реалізувати енергозберігаючі заходи в школі та вдома. Далі...  
     
Програма регіональної енергетичної безпеки та розвитку ринку: Підготовка Національного плану дій з енергоефективності будівель (2011 - 2012 рр.)
 
  Мета розробки національного плану дій з енергоефективності для України полягає у тому, щоб забезпечити політичну волю, визначити інвестиційні можливості та оцінити економічний потенціал для зменшення споживання енергії та залежності від імпортованого палива відповідно до Угоди про енергетичне співтовариство на основі успішного досвіду Албанії, Македонії, Молдови та Сербії. Далі…  
     
Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту: Водопостачання міста Чернівці (2009 - 2010 рр.)

Завданнм Проекту полягало у підготовці та обґрунтуванні техніко-економічної доцільності заходів з покращення роботи та підвищення ефективності систем водопостачання, використання енергії та пропускної спроможності місцевої мережі водопостачання та водовідведення. Далі...

 
     
Реформа міського теплозабезпечення в Україні (2009 - 2013 рр.)
 
 

Проект був покликаний допомогти Україні трансформувати галузь міського теплопостачання у фінансово життєздатний та ефективно керований сектор, який надає надійні та якісні послуги за доступними цінами населенню, громадським установам та місцевій промисловості. У тісній співпраці з урядом України та органами місцевого самоврядування, проект працював над зміцненням правової, регуляторної та інституційної бази для покращення послуг теплопостачання, регулювання тарифів і забезпечення їх відповідності до законодавства Європейського Союзу. Далі...

 

 
Додаткова програма “Доступне теплопостачання м. Алчевськ та енергоефективність у житловому секторі міста” (2008 - 2010 рр.)
 
 

Програму “Доступне теплопостачання м. Алчевська та енергоефективність у житловому секторі міста” було розроблено як додаткову програму до проекту “Доступне водопостачання м. Алчевськ” з метою підвищення доступності послуг з централізованого теплопостачання та підвищення енергоефективності у житловому секторі міста. Далі...

 

 

Підвищення ефективності водопостачання м. Алчевськ (2007 - 2008 рр.)
 
 

Загальна мета проекту передбачала створення моделі життєздатного Громадсько-приватного альянсу (ГПА) з огляду на визначення, розробку та впровадження муніципальних проектів із скорочення комерційних і технічних втрат води в українських містах. Метою ГПА стало впровадження проекту, спрямованого на значне скорочення обсягів недообліку води в місті Алчевську за один рік. Проект повинен був продемонструвати економічні, екологічні і соціальні переваги сучасних методів управління муніципальним водним господарством і ініціювати впровадження аналогічних проектів в інших містах Луганської області. Далі...

 

 

Дослідження стану децентралізації та надання послуг у секторі водопостачання в окремих регіонах України (2008 р.)
 

 

Дослідження було здійснене в рамках впровадження Швейцарсько-українського проекту децентралізації в Україні (DesPro), розробленого для надання ефективних та доступних послуг з водопостачання у сільській місцевості та соціальних послуг в рамках децентралізованих структур. Оцінку стану децентралізації було проведено на рівні громади, села, району та області у Вінницькій області на АР Крим. Далі...

 

 

Дослідження техніко-економічної доцільності впровадження проектів в містах, розташованих в річкових басейнах річок Прип‘ять та Сіверський Донець (2007 р.)
 
 

Головною метою проекту було сприяння вдосконаленню управління водними ресурсами в басейні річок Прип‘ять (суб-басейн Дніпра) та Сіверський Донець. Проект був покликаний покращити виконання міжнародних зобов‘язань, розробити ефективну систему управління водними ресурсами та ефективний механізм контролю, спрямованого на покращення якості води. Далі...

 

 

Оцінка регуляторної й інституційної структури водопостачання сіл у Криму (2006 - 2007 рр.)

Головною метою ПР ООН “Програми розвитку й інтеграції Криму” (ПРІК) є підтримка стійкого розвитку суспільства методами, що сприяють підтримці миру і стабільності в Криму за допомогою ініціатив, спрямованих на запобігання міжетнічної напруженості і посилення мирного співіснування різних етнічних груп. Використовуючи підхід соціальної мобілізації, такі ініціативи сприяють розвитку особистої ініціативності і соціальної єдності багатоетнічних сільських громад, та поліпшують доступ до базових громадських і комунальних служб. Далі...

 

 
Розповсюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг (2005 - 2007  рр.)
 
 

Мета проекту полягала у сприянні економічному розвитку українських міст через покращання інвестиційної привабливості, підтримку розвитку місцевого самоврядування, покращання якості комунальних послуг, що надаються населенню та іншим споживачам у містах України та сприяння залученню фінансових ресурсів у розвиток комунальної інфраструктури. Далі...

 

 
Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств (2004 - 2005 рр.)
 
 

Мета проекту - покращання надання основних комунальних послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання міським споживачам через випробування методик ціноутворення та сприяння процесу реструктуризації комунальних підприємств, поліпшення їх фінансового стану, управлінських, технологічних та виробничих показників; на національному рівні – через вдосконалення законодавства, що регулює надання комунальних послуг. Далі...

 

 

 

Повернутись догори