Інститут
Наш досвід
Про нас пишуть/говорять
Консалтинг
ОСББ
Публічно-приватне партнерство
Тренінги та семінари
Послуги з підбору персоналу
Вакансії
Закупівля послуг
Стара версія сайту

[1156663]

Association of Ukrainian Cities - all-Ukrainian union of local self-government bodies - unites about 400 towns and cities.
Інформаційний портал ТЕПЛИЙ ДІМ - TEPLYDIM Information Portal
Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго

AEA

Реформа міського теплозабезпечення


 

Інститут місцевого розвитку надає консультативні, інформаційні та експертні послуги за такими напрямами:


Науково-аналітичні, соціологічні дослідження та участь у розробці нормативних актів з питань:

 • регуляторної політики у сфері ЖКГ
 • інституційного розвитку комунального сектору економіки
 • механізмів фінансового управління
 • соціальних наслідків реформування житлово-комунального господарства
 • соціального захисту малозабезпечених верств населення
 • стану та розвитку окремих галузей у сфері ЖКГ
 • розвитку місцевого самоврядування
 • участі громадськості у процесі реформування та розвитку ЖКГ.

Дослідження та аналіз роботи систем водо-, теплопостачання та водовідведення

 • проведення інструментальних вимірювань в системах централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення
 • оцінка технічного стану систем водо-, теплопостачання та водовідведення
 • дослідження та аналіз роботи котелень, центральних теплових пунктів, теплових мереж
 • проведення енергоаудиту водопровідно-каналізаційних підприємств та розрахунок водного балансу
 • проведення перевірки ефективності роботи насосного обладнання
 • розробка комп’ютерно-гідравлічних моделей систем водопостачання
 • консультування з питань ефективності енергоспоживання в системах водо-, теплопостачання та водовідведення
 • консультування щодо впровадження енергоощадних проектів
 • оцінка водоспоживання в житловому секторі, визначення комерційних втрат
 • консультування з питань скорочення витрат та втрат води в системах водопостачання
 • складання техніко-економічних обґрунтувань проектів
 • вибір та оцінка проектів капітальних інвестицій. 

Утримання та управління житлом

 • консультування з питань організаційно-правових засад діяльності управителів (надання послуг з управління багатоквартирними будинками) в Україні, зокрема щодо порядку прийняття будинків в управління та укладення договорів:
  • між управителем та органом місцевого самоврядування
  • управителем та власниками житлових та нежитлових приміщень про надання комплексу послуг з управління;
  • між управителем та комунальними підприємствами та ін.
 • консультування з питань фінансово-економічних аспектів діяльності з управління житловим фондом (зокрема, щодо ціноутворення на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також визначення джерел одержання прибутку від діяльності з управління житловим будинком)
 • консультування щодо цивільно-правових аспектів створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
 • надання консультацій щодо процедури створення ОСББ, порядку реєстрації об’єднання та переліку установчих документів, діяльності органів управління та порядку ліквідації об’єднання
 • консультування з питань організаційних аспектів проведення загальних зборів власників житлових та нежитлових приміщень для ухвалення рішення про капітальний ремонт, взяття позики на капітальний ремонт
 • консультування з правових та договірних механізмів збирання платежів за послуги, що їх одержали мешканці багатоквартирного будинку

Фінансове управління та ціноутворення

 • консультування з актуальних питань формування та встановлення тарифів на послуги централізованого водо-, теплопостачання, водовідведення та утримання будинків, споруд та при будинкових територій
 • надання експертних висновків (проведення експертизи тарифів) щодо розрахунку тарифів на послуги
 • підготовка техніко-економічних розрахунків, законодавчих довідок та інших видів обґрунтувань з проблемних питань формування та встановлення тарифів на послуги
 • консультування громадськості, органів місцевого самоврядування (ради, виконкому) з питань ціноутворення
 • розрахунок тарифів із застосуванням електронної Моделі розрахунку тарифів
 • автоматизація процесу формування річних планів виробництва і надання послуг (виробничої програми) підприємств, що надають комунальні послуги, із застосуванням Моделі формування виробничої програми (програмний продукт)
 • підготовка нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування з питань регулювання тарифів та нарахування плати за послуги (застосування тарифів, коригування тарифів, здійснення перерахунків тощо)
 • складання фінансового плану підприємства на середньо- та довгострокову перспективу для складання бізнес-планів інвестиційних проектів, стратегічних планів та вибору оптимального сценарію фінансування стратегічних заходів із застосуванням Моделі фінансового планування (програмного продукту)
 • оцінка впливу реалізації програм капітальних інвестицій на фінансовий стан підприємств та динаміку тарифів
 • консультування з питань вибору джерел фінансування інвестиційних проектів, сприяння у залученні інвесторів в сферу ЖКГ

Бухгалтерський облік та оподаткування

 • консультування та підготовка рекомендацій з вдосконалення організації і методики бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування діяльності
 • експертна оцінка стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та застосування національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку і методів обліку
 • методичний супровід при формуванні облікової політики суб’єктів господарювання та практична допомога в розробці наказу про облікову політику підприємства
 • консультаційний супровід транзакцій і консультування з питань фінансового управління
 • надання допомоги органам місцевого самоврядування у запровадженні оптимальних процедур обліку комунального майна і бюджетних коштів та контролю за їх раціональним їх використанням
 • розробка методичних матеріалів щодо особливостей бухгалтерського обліку і оподаткування діяльності суб’єктів природних монополій
 • підготовка методичних розробок та проектів розпорядчих документів з питань використання комунального майна у сфері ЖКГ на замовлення органів місцевого самоврядування
 • проведення ініціативних і обов’язкових аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств всіх форм власності і організаційно-правових форм господарювання
 • експертні висновки, розрахунки та обґрунтування нормативної чисельності персоналу підприємств, консультування з формування штату та складання колективного договору
 • індивідуальні консультації бухгалтерам і підприємствам з актуальних питань обліку, звітності та оподаткування

Стратегічне та бізнес-планування. Планування капітальних інвестицій

 • розробка бізнес-планів для залучення фінансування інвестиційних проектів
 • складання стратегічних планів розвитку підприємств ЖКГ
 • проведення роз’яснювальної кампанії серед населення та забезпечення схвалення стратегічного плану громадськістю
 • підготовка середньо- та довгострокових планів капітальних інвестицій

Оцінка економічної доступності житлово-комунальних послуг

 • оцінка доходів та витрат домогосподарств на основі вибіркових обстежень
 • аналіз платоспроможності населення
 • дослідження готовності населення платити більше за послуги кращої якості
 • розробка пропозицій щодо змін тарифів та можливостей залучення запозичень для впровадження інвестиційних проектів у ЖКГ (з урахуванням платоспроможності споживачів та їхньої готовності платити більше).

Організаційно-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування

 • аналіз установчих документів комунальних підприємств, організаційно-установчих та організаційно-господарських рішень органів місцевого самоврядування (ОМС)
 • надання юридичних консультацій та підготовка проектів нормативних актів щодо поліпшення діяльності комунальних підприємств та ОМС у комунальній сфері
 • розробка системи договірних відносин між ОМС та комунальними підприємствами на основі показників діяльності та допомога у їх впровадженні
 • підготовка пакету конкурсної документації та проведення конкурсів на надання послуг з управління багатоквартирними будинками
 • формування реєстру комунального майна. 

Робота з громадськістю

 • організація та проведення громадських слухань
 • підготовка програм та планів проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з громадськістю
 • організація та проведення опитування методом фокусних груп з метою визначення пріоритетів, уподобань та переваг цільових груп населення
 • організація та проведення громадських форумів з актуальних проблем місцевих громад
 • впровадження технологій успішного спілкування, організація семінарів з метою покращання комунікативних здібностей працівників підприємств та органів місцевого самоврядування.

Організація та проведення навчальних семінарів (тренінгів) за темами:

 • Здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування
 • Управлінський облік на підприємствах ЖКГ.
 • Бухгалтерський та податковий облік на підприємствах ЖКГ.
 • Оренда комунального майна. Актуальні питання передачі майна, розрахунку орендної плати та обліку амортизаційних відрахувань
 • Розрахунок тарифів на послуги водо-, теплопостачання та водовідведення із застосуванням програмних Моделей розрахунку.
 • Розрахунок двоставкових тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги централізованого опалення і постачання гарячої води.
 • Автоматизація процесу формування виробничої програми та калькуляції собівартості послуг.
 • Бізнес-планування та стратегічне планування на підприємствах ЖКГ.
 • Управління житловими будинками: актуальні організаційно-правові та фінансово-облікові проблеми.
 • Організаційні, правові, фінансові та інші аспекти створення та функціонування ОСББ. Розробка міської програми з сприяння створенню ОСББ.
 • Скорочення витрат та втрат води в системах водопостачання
 • Підвищення енергоефективності та впровадження енергоощадних проектів в системах водо-, теплопостачання та водовідведення
 • Моделювання гідравліки систем водопостачання з використанням програми EPANET
 • Залучення громадськості до прийняття рішень з актуальних питань житлово-комунального обслуговування.
 • Методологія та практичні рекомендації з проведення досліджень громадської думки щодо актуальних питань міського життя.

 

Повернутись догори